Rastoča knjiga
češka gruzija slovenija irska finska norveška indija rusija avstrija madžarska hrvaška italija h srbija
                         "Rastoča knjiga je več kot knjiga; je skrinja narodne zaveze; je duh, ki se nad časom dviga; je zvezda stalnica: ljubezen."  


Česko/Češka/Czechia


Václav Havel - Moč nemočnih

Gre torej za rehabilitacijo takšnih vrednot, kot so zaupanje, odprtost, odgovornost, solidarnost, ljubezen. Verjamem v strukture, ki se ne osredotočajo na »tehnično« plat izvrševanja oblasti, temveč na smisel tega izvrševanja; v strukture, ki jih bolj povezuje skupni občutek, da so določene skupnosti smiselne, kot pa skupne ambicije, usmerjene »navzven«. Te strukture bi lahko bile in morajo biti odprte, dinamične in majhne; preko določene meje namreč »človeške vezi«, kot sta osebno zaupanje in osebna odgovornost, ne morejo več delovati. To morajo biti strukture, ki po svojem bistvu ne omejujejo nastajanja drugih struktur; vsakršna kumulacija oblasti (eden od izrazov »samogibanja«) bi jim morala biti v osnovi tuja.


Václav Havel - The Power of the Powerless

In other words, the issue is the rehabilitation of values like trust, openness, responsibility, solidarity, love. I believe in structures that are not aimed at the technical aspect of the execution of power, but at the significance of that execution in structures held together more by a commonly shared feeling of the importance of certain communities than by commonly shared expansionist ambitions directed outward. There can and must be structures that are open, dynamic, and small; beyond a certain point, human ties like personal trust and personal responsibility cannot work. There must be structures that in principle place no limits on the genesis of different structures. Any accumulation of power whatsoever (one of the characteristics of automatism) should be profoundly alien to it.


Václav Havel, češki politik, esejist in dramatik, predsednik Češkoslovaške ter prvi predsednik Češke republike, * 5. oktober 1936, Praga, † 18. december 2011, Hrádeček. Havel velja za osrednjega češkega predstavnika dramatike absurda. Esej Moč nemočnih (1978) je njegovo najslovitejše disidentsko besedilo, napisano v času komunistične diktature, a aktualno še danes, saj se osredotoča na dve možnosti, ki ju ima človeštvo – živeti v resnici ali živeti v laži. V slovenščino ga je z naslovom Živeti v resnici (1994) prevedel Zdravko Inzko, prevod pa je posodobila Tatjana Jamnik.