Rastoča knjiga
                         "Rastoča knjiga je več kot knjiga; je skrinja narodne zaveze; je duh, ki se nad časom dviga; je zvezda stalnica: ljubezen."  


Deklica z rastočo knjigo

Brusniška rastoča knjiga
Bronasti kip "Deklica z rastočo knjigo" kiparja Jerneja Malija.

Kipec Deklice z Rastočo knjigo (avtor kipar Jernej Mali) stoji v Župančičevi jami tik ob Navju, pokopališču velikanov slovenske kulture in njihovih velikih podpornikov. Podstavek, na katerem sedi, vsako leto oplemeniti nov verz, ki ponazarja ljubezen do slovenske besede, slovenske kulture in slovenskega naroda. Kip deklice s knjigo simbolno vključuje slovenske knjižne mejnike kot so Brižinski rokopisi, Trubarjev Abecedarij in Katekizem, Dalmatinov prevod Biblije, Prešernove Poezije do književnosti sodobnega časa.
Dekličina knjiga vsako leto raste in se bogati z novimi imeni. Vsako leto se kipec dvigne za dva centimetra, ob tem pa odkrije novo geslo ali sporočilo o pomenu sožitja, strpnosti, izobraževanja, osebne in skupne rasti v prihodnost.





Ob slovenskem kulturnem prazniku 2022

Pismo deklice z rastočo knjigo ob pandemiji koronavirusa

Sporočila, vklesana v okrogle granitne plasti kipca Deklice z Rastočo knjigo

Dokler bo beseda, bo stala gora spoštljiva v svoji višini. - Milan Dekleva

Pesnik je vrtnar tišine. - Boris A. Novak

Ljubim te, kakor se zemlja vrti. - Ifigenija Simonović

Še vedno rastem iz večnih bokov zdrave zemlje - Saša Vegri

Hiša brez knjige je votel dom brez duše - akademik Niko Grafenauer

Samo beseda premaguje čas; v njegov spomin izrisuje naš obraz - akademik Ciril Zlobec

S knjigo vstopam v lepoto in iščem skrivnost samega sebe - Miroslav Košuta

Edino ljubezen bo rešila človeštvo - akademik Boris Pahor

V knjigah so doma zakladi sveta. Zato sta knjiga in bralec za vedno najžlahtnejši par - Slavko Pregl

V slovenstvo so knjige položene kot rože v vrt, kot k možu žena - akademik Tone Pavček

Nenehno izboljšuj svoje znanje in k temu vabi tudi druge - dr. Janez Gabrijelčič

Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost - dr. Janez Gabrijelčič

 

Zapis v spomin na pesnika, pisatelja in akademika Cirila Zlobca



z