Rastoča knjiga
                         "Rastoča knjiga je več kot knjiga; je skrinja narodne zaveze; je duh, ki se nad časom dviga; je zvezda stalnica: ljubezen."  


Društvo Rastoča knjiga

Društvo Rastoča knjiga je bilo ustanovljeno ob prehodu v novo tisočletje, ob tisočletnici Brižinskih spomenikov. Poglavitni razlog za njegovo ustanovitev je bilo predvsem dejstvo, da Slovenija ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja ni imela konsistentne kulturne politike, ki bi tudi po vstopu v Evropsko unijo zavarovala slovensko literarno izročilo, s tem pa seveda tudi slovenski jezik.

Poslanstvo društva je opozarjanje na kulturne vrednote slovenske preteklosti.

Glavni cilj društva je udejanjanje arhitekturne stvaritve simbola Rastoče knjige, ki ponazarja dosedanji razvoj in identiteto Slovencev kot stalno učeče se družbe.

Nagrada društva Rastoča knjiga

Društvo podeljuje nagrado Rastoča knjiga. Društvo nagrado podeljuje avtorjem, ki s svojim delom uveljavljajo slovenski jezik doma in v svetu. Nagrado je leta 2003 prejel slovenski literat Boris Pahor, ki je slovensko pisavo ustoličil na mednarodni ravni. Drugo nagrado je društvo podelilo leta 2008 pesniku Tonetu Pavčku.

Idejni oče projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič je 11. junija 2019 prejel visoko državno priznanje

Obrazložitev predsednika republike Boruta Pahorja