Rastoča knjiga
                         "Rastoča knjiga je več kot knjiga; je skrinja narodne zaveze; je duh, ki se nad časom dviga; je zvezda stalnica: ljubezen."  

Nastanek ideje o rastoči knjigi

Ob prehodu v novo tisočletje, na prelomu za Slovenijo pomembnih obletnic - desete obletnice nove države, tisočletnice Brižinskih spomenikov, štiristo petdesetletnice prve slovenske knjige, dvestoletnice Prešernovega in Slomškovega rojstva, so se zbrali predstavniki znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, univerzitetnih, založniških in cerkvenih institucij, člani nekaterih zvez in društev, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Poštne banke Slovenije, Mestne občine Ljubljana, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Državnega sveta Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije in podprli zamisel in pobudo o izgradnji slovenskega pomnika knjigi.

Prav tem mejnikom v hvaležen spomin, in kot spodbuda v prihodnost, je nastala ideja o Rastoči knjigi.