Rastoča knjiga
                         "Rastoča knjiga je več kot knjiga; je skrinja narodne zaveze; je duh, ki se nad časom dviga; je zvezda stalnica: ljubezen."  


Predstavitev

Rastoča knjiga je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. V živem stiku s knjigo se je stoletja krepila zavest o sožitju slovenske besede v množici govoric, ki nas obdajajo.

Iz slovenske besede so izrasle naša kultura, umetnost in znanost. Vse to je odprlo možnost, da kot posamezniki in narod stopimo po poti nenehne rasti - od dobrega k boljšemu, od boljšega k odličnemu.

Nemogoče je našteti vsa imena, ki so v toku zgodovine tvorno prispevala k ideji in duhu slovenstva. Bilo jih je ogromno - mož in žena - ki so zapisali svoje ime v mozaik narodove odličnosti. Še več je takih, ki se bodo v to knjigo še zapisali. Zgodovina obrača liste in knjiga raste.

Knjiga ostaja vseslovenski simbol tudi v tretjem tisočletju. Rastoča knjiga se kot pomnik obrača predvsem k tistim, ki na pot slovenstva šele stopajo. Skuša jim pomagati poiskati odgovor na vprašanje, kaj pomeni - biti Slovenec?

Projekt je po vsebini in formi edinstven. Z njim se Slovenci v svetovnem merilu predstavljamo kot narod, ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno zakladnico znanja in idej. S to plemenito in dobronamerno idejo vabi Rastoča knjiga vsakega posebej in vse skupaj.