Rastoča knjiga
                         "Rastoča knjiga je več kot knjiga; je skrinja narodne zaveze; je duh, ki se nad časom dviga; je zvezda stalnica: ljubezen."  


Rastoče knjige slovenskega izseljenstva

V tujino so se Slovenci začeli v večjem številu izseljevati v 1. pol. 18. stoletja. Največji val izseljevanja je potekal od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne. Za obdobje po drugi svetovni vojni so značilni trije pomembnejši izseljenski valovi: v prvem valu (1945) gre za slovensko politično emigracijo (SPE) oz. za politične begunce, ki so prva leta po vojni živeli v Evropi, nato so se večinoma izselili v prekomorske države; v šestdesetih letih 20. stoletja je sledil drugi val, ko se je v dežele zahodne Evrope zaradi ugodnih ekonomskih razmer izseljevala množica delavcev na začasno delo v tujini; tretji val predstavlja t. i. "beg možganov" oz. odhajanje strokovnjakov v tujino.

Izseljenci so v novem okolju ustanavljali slovenska društva, pevske zbore in gledališke skupine. Jezik in kultura ostajata tudi danes najmočnejša vez, ki jo imajo zdomci s Slovenijo. Knjiga nas kot Slovence povezuje ne glede na to, kam so življenjske okoliščine vodile ali še vodijo pomemben del našega narodnega telesa.

Od 24. marca 2010 so listi Rastoče knjige dosegli tudi naše izseljenstvo.